ZASTĘPSTWO PRAWNE

W zakres działań naszego zespołu prawnego wchodzą:

 • reprezentacja w sprawach cywilnych i gospodarczych przed sądami powszechnymi,
 • reprezentacja w postępowaniu procesowym, nieprocesowym, zabezpieczającym,        egzekucyjnym;
 • reprezentacja w sprawach cywilnych przed Sądami Arbitrażowymi;
 • reprezentacja w postępowaniach administracyjnych przed
  • urzędami (Izbami Celnymi, Izbami Skarbowymi),
  • organami administracji państwowej (wojewoda) i samorządowej,
  • wszystkich instancji (Prezydent, Wójt, Burmistrz),
  • wojewódzkimi sądami administracyjnymi
  • Naczelnym Sądem Administracyjnym;
 • reprezentacja przed Krajową Izbą Odwoławczą w Warszawie;
 • reprezentacja zarówno pracowników, jak i pracodawców przed sądami pracy;
 • reprezentacja ubezpieczonych przed sądami ubezpieczeń społecznych;
 • reprezentacja zarówno wierzycieli, jak i dłużników w postępowaniu upadłościowym i         naprawczym.

Usługi

Zachęcamy do kontaktu