Umowy gospodarcze

Kancelaria świadczy usługi związane z tworzeniem, opiniowaniem i negocjowaniem przygotowywanych umów i rozwiązuje problemy związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umów w obrocie cywilno-prawnym.

W ofercie Kancelarii znajdują się również indywidualne usługi w zakresie przygotowywania skomplikowanych umów gospodarczych łączących w sobie instytucje prawne z różnych dziedzin prawa. W przygotowywanie projektów umów zaangażowany jest każdorazowo współpracujący z Kancelarią doradca podatkowy potrafiący odpowiednio zoptymalizować podejmowane w ramach umowy przedsięwzięcie gospodarcze.

Usługi