Prawo Internetu i nowe technologie

Prawo e-commerce jest jedną z naszych głównych specjalności. Kancelaria pomaga Klientom we wszelkich aspektach prowadzenia działalności gospodarczej w Internecie.


W szczególności Kancelaria oferuje pomoc prawną w kwestiach:

  1. Ochrony praw autorskich do oprogramowania (m.in. wystosowywanie pozwów i wezwań do zapłaty, a także zawezwań do próby ugodowej).
  2. Monitorowania treści zamieszczonych w Internecie (m.in. wystosowywanie pism oraz powództw o zaniechanie naruszeń prawa przez osoby zamieszczających określone treści w Internecie, egzekucja odszkodowań i zadośćuczynień spowodowanych określonymi publikacjami).
  3. sporządzanie regulaminów sklepów i innowacyjnych serwisów internetowych, politykę prywatności i cookies.

Usługi

Oferujemy  stałą opiekę nad wizerunkiem klienta w Internecie.