MASZ PYTANIA?

Skorzystaj z e-porady!

W ramach usługi „e-porada prawna” Kancelaria udziela porad prawnych i sporządza pisma (w tym pisma procesowe, opinie prawne, przygotowuje projekty umów i regulaminów).

Do udzielenia porady prawnej on-line należy:

  1. Przedstawić stan faktyczny sprawy wypełniając poniższy formularz. Dla uzyskania wyczerpującej porady prawnej niezbędne jest dokładne opisanie stanu faktycznego sprawy i załączenie skanów dokumentów dotyczących sprawy.
  2. Oczekiwać w dni robocze, w ciągu 48 godzin, od zapoznania się z problemem, wyceny za poradę (drogą e-mail).
  3. po zaakceptowaniu przez Państwa ceny porady należy dokonać odpowiedniej wpłaty na wskazane konto bankowe. Kancelaria niezwłocznie po uznaniu jej rachunku wpłatą Klienta

wystawi fakturę, zgodnie z danymi wskazanymi przez Klienta w Formularzu i przystąpi do wykonania usługi.

E-porada zostanie udzielona w ciągu 48 godzin od zaksięgowania ww. wpłaty.

„Wypełniając formularz zgadzacie się Państwo na przekazanie nam swych danych osobowych. Służą one jedynie do nawiązania kontaktu i nie są udostępniane osobom trzecim, poza przypadkami nakazanymi przez prawo. Dane te będą przez nas przechowywane jedynie w sytuacji nawiązania współpracy i świadczenia dla Państwa usług.”